0

Socjolog: w Polsce mamy do czynienia z prywatyzacją religii, a nie laicyzacją