0

Spotkanie Noworoczne Wielkopolan 2007 w oprawie filharmonicznej i „Gorączki złota” Charliego Chaplina