0

Sprzeciw wobec znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji manifestowano w Poznaniu na placu Wolności − Stefania Pruszyńska