0

Unikatowy „Kodeks supraski” przetłumaczony i wydany w języku polskim