0

Carl Sandburg − autorem ulubionego aforyzmu o poezji Wisławy Szymborskiej