0

Carlos Javier Ramirez Orduz z zespołem gitarzystów koncertował w Wadze Miejskiej