0

Jan Paweł II o koniecznej ochronie środowiska naturalnego. Cytaty w obronie Doliny Rospudy