0

Europa dialogu: dialog na szczycie. O VI Zjeździe Gnieźnieńskim