0

„Dzwon Pielgrzyma” – inicjatywa Fundacji „Bahtałe Roma”