0

Edukacja to także wychowanie! – Ferdynand Froissart