0

Gdyby w krakaniu tkwiła wszechwiedza… – Stefania Pruszyńska