0

„Kupcy Poznaniowi i Wielkopolsce” – o poznańskiej wystawie z okazji 100-lecia prasy kupieckiej