0

Nowa Gazownia. Po premierze wizji poznańskiego Centrum Kultury