0

Nowa Gazownia w Poznaniu − pawilon. Postscriptum do wizji centrum kultury