0

O rżącym Ogierze z batutą. Felieton filharmoniczny I