0

O szkodliwym i piętnującym, a niepoprawnym określeniu: podejrzany o zakażenie