0

O zbiorze wierszy „Szepty dalekobieżne” − Stefania Golenia Pruszyńska