0

Ogłoszono laureatów Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania 2010