0

Opłatkowe spotkanie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału Poznańskiego