0

Pamięci Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, Prezydenta Poznania dwóch kadencji