0

Prymasa Stefana Wyszyńskiego rocznice. Trwa rzymski etap procesu beatyfikacji