0

Strofy Cypriana Kamila Norwida przypomniał Jerzy Zelnik spektaklem „Dopokąd idę”