0

W Muzeum Narodowym w Poznaniu  twórczość Zofii Stryjeńskiej (1891 – 1976)