0

Wicewojewoda Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk do Romów: „Łaczio dzies sare manuszengie!”