0

Wieczór poetycki Elżbiety Tylendy i Jerzego Beniamina Zimnego. Zapowiedź