0

Wiersze Marii Magdaleny Pocgaj z tomiku „Herbata z gwiazdek” w audycji „Posłuchaj bicia serca” w Radiu Emaus