0

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w 2011 roku pod hasłem: „Podarujmy dzieciom czas”